2009/03/01

ubot #2ubot #2...łożesz jak tam cimno i ciasno jest w tym naszym ubocie..i smierdzi?! kruca w wychodek my trafili wapienno bialo wszyndzie..ewakuacja!!

1 komentarz: